'Eduardo'
10 x 12'
Pencil on Arches

'Eduardo'
10 x 12'
Pencil on Arches